22.03.2011

Blender - save as runtime

Jak uložit hru vytvořenou v blenderu 2.5x jako spustitelný soubor v linuxu?

Blneder má v sobě zabudovaný game engine, který umožní snadno vytvořit lehkou hru. Pokud chcete hru exportovat jako spustitelný soubor, je potřeba nainstalovat addon v FILE->USER PREFERENCES->ADDONS v menu GAME ENGINE. Addon se jmenujse SAVE AS RUNTIME a jeho Instalaci provedeme zaškrknutím políčka v pravo nahore u addonu. Pokud chceme aby se addon instaloval v každém spuštění, musíme nastavit vše jako defaultní hodnoty - SAVE AS DEFAULT.

Vytvořenou hru pak následně exportujeme v menu FILE->EXPORT->SAVE AS RUNTIME. Pojmenujeme a dáme ok.

Můžete se setkat s problémem kdy se takhle exportovaný soubor nespustí. Já jsem se v ubuntu 10.10 setkal s následujícími potížemi:

Detected GL_ARB_texture_env_combine
Detected GL_ARB_texture_cube_map
Detected GL_ARB_multitexture
Detected GL_ARB_shader_objects
Detected GL_ARB_vertex_shader
Detected GL_ARB_fragment_shader
Detected GL_ARB_vertex_program
Detected GL_ARB_depth_texture
Detected GL_EXT_separate_specular_color
Fatal Python error: Py_Initialize: can't initialize sys standard streams
ImportError: No module named encodings.utf_8
Neúspěšně ukončen (SIGABRT)

abort

Řešení

Protože blender 2.5x je psán jazykem python, vyžadzuje jeho aktuální verze i nejnovější knihovny pythonu. Proto je potřeba doinstalovat sdílené knihovny pythonu verze 3.1. Tohle vyřešilo můj problém se spuštěním v ubuntu.